ทัวร์ปาย 4,900 บาทจากกทม+อาหาร8มื้อ+โรงแรม เที่ยวครบ เที่ยวปาย
.
รวมที่เที่ยว
ห้วยน้ำดัง
ภูชี้ฟ้า
สวนสัตว์เชียงใหม่
แม่สาย
สวนสนบ่อแก้ว
คุ้มขันโตก
กะเหรี่ยงคอยาว
หมีแพนด้า
ภูโคลน
โป่งเดือด
ดอยตุง
ภูกระดึง
แม่ฮ่องสอน
ดอยอ่างขาง
ดอยอินทนนท์
ดอยสุเทพ
วัดร่องขุ่น
พระธาตูกองมู
ออบหลวง
วัดน้ำฮู
ไนท์ซาฟารี
ถ้ำแก้วโกมล
ดอยแม่สลอง
ปางอุ๋ง
อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่
เขื่อนวชิราลงกรณ์
เขื่อนศรีนครินทร์
ทุ่งดอกกระเจียว
เขาเขียว
ฝนนี้เที่ยวได้
ล่องแก่งตะเคียนทอง
ล่องแก่งน้ำเข็ก
เขาค้อ
ล่องแก่งนครนายก
ดอยหัวหมด
น้ำตกพาเจริญ
น้ำตกทีลอซู
ล่องแก่งหินเพิง
ล่องแก่งอุ้มผางคี
ทัวร์ทะเลฝั่งตะวันออก
เกาะช้าง
เกาะกูด
เกาะเสม็ด
ดำน้ำเกาะหยวก
หาดแม่รำพึง
อ่าวพร้าว
ทะเล ทะเล
เกาะอาดัง-ราวี
อ่าวพังงา
อ่าวพังงา
เกาะม้า เกาะเชือก
เกาะหินงาม
เกาะรอก
ทะเลแหวก
ร่องน้ำจาบัง
เกาะทะลุ
ตรัง กระบี่ พังงา
เขาตะปู ปันหยี
พีพี ตรัง ถ้ำมรกต
เกาะสิงห์ เกาะสังข์
ตะรุเตา หลีเป๊ะ
เกาะเต่า นางยวน
ตรัง ถ้ำเลเขากอบ
หมู่เกาะสิมิลัน
หมู่เกาะสุรินทร์
อ่าวมาหยา
ถ้ำมรกต
หาดบ้านกรูด
เวบไซค์ในเครือของเรา
บริษัททัวร์ภูกระดึง
ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์ภูชี้ฟ้า
ทัวร์ลาว
ทัวร์ตรัง
ทัวร์ดอยอินทนนท์
ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์หมู่เกาะพีพี
บริษัททัวร์หลวงพระบาง
ทัวร์เกาะสมุย
ทัวร์กระบี่
หมู่เกาะสุรินทร์
ทัวร์ตะรุเตา
ทัวร์เขาค้อ
ทัวร์ที-ลอ-ซู น้ำตกทีลอซู
ทัวร์หมู่เกาะลันตา
ทัวร์ดอยอ่างขาง
ทัวร์ปางอุ๋ง พักปางอุ๋ง
ทัวร์เขาใหญ่
ทัวร์พะโต๊ะ
ทัวร์เขาสก
ทัวร์เกาะเต่า
ทัวร์สิมิลันทราเวล
ทัวร์ลาวอินโฟ
ทัวร์ลาวใต้
ทัวร์ปาย
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์
ทัวร์เวียงจันทร์-วังเวียง
ทัวร์กัมพูชา
สิบสองปันนาทัวร์
ทัวร์วันเดียว เที่ยวทุกวัน
บริษัททัวร์อินไซค์ไทยแลนด์ทัวร์
ทัวร์เกาะพยาม
ทัวร์เกาะรอก
ทัวร์เชียงขวาง ทุ่งไหหิน
ทัวร์ซำเหนือ
ทัวร์สังขละบุรี สะพานมอญ
ทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์เกาะกูด
ทัวร์อันดามัน
ทัวร์ดอยภูคา
บริษัททัวร์โก-ทู-ดอย
ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว
บริษัททัวร์อันดามัน
บริษัททัวร์คลิ๊ก
ทัวร์เกาะช้าง
ทัวร์เกาะเสม็ด ดำน้ำ
ทัวร์ดอยแม่สลอง
ทัวร์ทะเลใต้
ทัวร์เชียงราย
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
บริษัททัวร์ทะเลทัวร์

ทัวร์เวียดนามเหนือซาปา เที่ยวฮานอย 6วัน5คืน17900 แอเอเซียจากกทม

โปรแกรมท่องเที่ยวฮานอย เที่ยวซาปา 6 วัน 5 คืน 17,900 โดยสายการบินแอร์เอเซีย เริ่มจาก กทม. แพคเกจทัวร์เวียดนาม โปรแกรมเที่ยวฮานอย ทัวร์ซาปาราคาประหยัด 

วันแรก กรุงเทพ - ฮานอย - ทะเลสบาบคืนดาบ - ลาวไก - นอนบนรถไฟ 
04.45 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
06.45 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน นอยไบโดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวที่ FD 2782
08:35 เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอยนำท่านเดินทางสู่ ฮานอย เมืองฮานอยเป็นเมืองท่องเที่ยวทางชายฝั่งตอนเหนือของเวียดนามนอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้ว เมืองนี้ยังมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆเช่น การค้า เมืองท่า การผลิตถ่านหิน ผลิตภัณฑ์ทางทะเลและการผลิตวัสดุก่อสร้าง รับประทานอาหารมื้อกลางวัน (มื้อที่ 1)
15.00 น. นำทุกท่านเที่ยวชมทะเลสาบทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม หรือทะเลสาบคืนดาบ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่และสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงฮานอยและหลังจากนั้นจากน้ันใหท้่านอิสระช็อปปิ้ง ถนน 36 สายเก่าแหล่งขายของที่ระลึกและสินคาพื้นเมืองใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย 
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) จากนั้นคณะทัวร์ทุกท่านเตรียมเดินตัวเดินทางโดยรถไฟซึ่งคณะทัวร์ทุกท่านจะนอนบนรถไฟ 4 ท่าน/1 ห้อง สู่จังหวัดลาวไก 

วันที่สอง เมืองซาปา -ภูเขาห่ามโหร่ง-น้ำตกสีน้ำเงิน –หมู่บ้านชาวเขา
เช้า เดินทางถึงสถานีรถไฟ ลาวไกจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านทำธุระส่วนตัวอาบน้ำชำระร่างกายขอทางโรงแรม พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3)จากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางสู่เมืองซาปา ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ทางทิศเหนือของประเทศเวียดนามเป็นเมืองที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี จากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเที่ยวชม ภูห่ามโหร่งพาท่านเข้าไปชมซาปาในมุมสูง จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และนำคณะทัวร์ชมน้ำตกสีน้ำเงินเป็นน้ำตกสวยงามที่อยู่ริมถนนมีความสูงประมาณ 100 เมตร กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4)
บ่าย พาคณะทัวร์ทุกท่านเที่ยวชมหมู่บ้านชมวิถีความเป็นอยุ่ของชาวบ้านละเที่ยวชมตลาดซาปา
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)หลังจากนั้นพาคณะทัวร์ทุกท่านเช็คอินเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สาม หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต-ลาวไก-ตลาดก๊อกเหลียว
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่าน เดินทางไปยังหมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต ซึ่งอยู่ห่างจากซาปาไปประมาณ 3 กม.ให้คณะทัวร์ทุกท่านเดินเที่ยวชมวิถีชิวิตของชาวเขาโดยใกล้ชิด เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7)
บ่าย เดินทางกลับลาวไกแวะเที่ยวชมตลาดก๊อกเหลียวดก๊อกเหลียว ชมและเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ ผลไม้ ผัก และอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นไปชมชายแดนเวียดนาม-จีน(ด่านเห่อโข่ว-ลาวไก)
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางกรุงกลับฮานอยโดยรถไฟ 

วันที่สี่ ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์-ฮาลอง-ล่องเรืออาวฮาลอง-ฮานอย 
เช้ารับประทานอาหารเช้า(มื้อที่9)นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินไปจัตุรัสบาดิงห์และนำท่านเที่ยวสุสานโฮจิมินห์และเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ซึ่งจัดแสดงชีวประวัติตั้งเด็กจนกระทั่งเสียชีวิตและนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางไปสู่ อ่าวฮาลองเบย์ ถึงอ่าวฮาลองเบย์ล่องเรืออ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และได้รับการประกาศเป็น มรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่10)
บ่าย นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางสูกรุงฮานอยเมื่อ
ค่ำ เดินทางถึงกรุงฮานอย รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 11 )หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบร้อยแล้วนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางเข้าที่พักเช็คอินพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ห้า ทำเนียบประธานาธิบดี-วัดเจดีย์เสาเดียว-วิหารวรรณกรรม-ทะเลสาบตะวันตก
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่12)หลังจากนั้นนำคณะทุกท่านเดินทางไปทำเนียบประธานาธิบดีหลังจากนั้นเดินทางไปวัดเจดีย์เสาร์เดียว ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับบ้านท่านโฮจิมินห์ เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษ ที่10 ภายในศาลาประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิม ปางสิบกร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในฮานอย เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่13)
บ่าย นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางไปวิหารวรณกรรมหรือภาษาเวียดนามเรียกว่าวันเหมียว เป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนามเดินทางต่อเพื่อมาเที่ยวชมทะเลสายตะวันตก ซึ่งวางตัวอยู่ทางฝั่งเหนือและตะวันตกของใจกลางฮานอย โดยรอบเป็นย่านเมืองใหม่ที่ได้ชื่อว่า เบฟเวอรี่ฮิลล์ของฮานอย กระนั้นโยรอบทะเลสาย ก็ยังเป็นที่ประดิษฐานของเจดีย์ทาง พระพุทธศาสนาหลายหลัง โดยเฉพาะเจดีย์ตรังก๊อก ที่เก่าแก่ที่สุดในเวียดนาม สร้างขึ้นในศตวรรษ ที่ 6
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 14) จากนั้นชมการแสดงระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำเป็นศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและซึ่งจะมีที่เดียวในโลกเท่านั้น และส่วนใหญ่มักจะแสดงเป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันของชาวเวียดนาม และแสดงตำนานสถานที่สำคัญต่างๆ ในกรุงฮานอย หลังจากนั้นพาคณะทัวร์ทุกท่านเช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่หก ฮานอย –กทม.
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่15)
09.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางเดินทางโดยสายการบิน เที่ยวบินที่ FD 2783
10.50 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึง กทม.โดยสวัสดิภาพ
อัตรานี้รวม
- ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 5 คืน (พักบนรถไฟ 2 คืน 4ท่าน/1ห้อง)
- ค่ารถไฟเดินทางไปกลับฮานอย-ซาปา
- ค่ารถที่ใช้ท่องเที่ยวในเวียดนาม
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวในเวียดนาม
- ค่าอาหาร 15 มื้อ
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสารการบินแอร์เอเซีย 
- ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่าน้ำดื่มตลอดการเดินทาง 
- ค่าล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าชาวต่างชาติ
- ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์


วิธีการจองทัวร์

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 ,02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com 

คำแนะนำในการจองทัวร์ 
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน 
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที 

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่ 
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน 
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี 
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี) 
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม 
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์ 
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ 
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้. 

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ 

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน 
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ใบประกอบธุรกิจนำเที่ยว
.
.
.
.
บริษัททัวร์ราคาประหยัด บริษัททัวร์สไมล์ไทยทัวร์
.
.
.
.
.
.
การเดินทาง
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com